Clonar discs i passar imatges físiques a virtuals

Per necessitats de la vida, m’interessava saber com clonar discs i també em vaig interessar per com passar una imatge física a imatge virtual per a virtualbox. aquests 2 enllaços ajuden en tot ;)