Projecte Xtreamer VIII: Comandaments

En aquesta secció, m’agradaria enumerar tots els comandaments que m’agradaria tenir vinculats al Xtreamer i els usos que se’n poden fer a cadascun d’ells i a poder ser que vagin tots alhora i no es “molestin” entre ells.

X-Arcade

En aquest cas, vull el comandament per poder usar-lo exclusivament en jocs Arcade, per tant, el seu ús serà principalment Mame, tot i així abans haurem d’escollir el joc, no? per tant també interessa tenir-lo funcionant al HyperSpin.

Configurar Mame

Hyperspin

Altres llocs on el vull

A part de configurar x-arcade al mame, m’interessa també incloure el suport a qualsevol sistema  arcade, hauré d’anar buscant informació. Malgrat tot, crec que al Xtreamer els sistemes “més nous” concretament Model2 i Zinc no he aconseguit fer-los anar de forma decent:

Extres

Coses que s’han de tenir en compte

WiiMote

Buscant informació per fer servir el Wiimote de pad mentre espero que m’arribin els “Dualshocks” vaig trobar diferents usos per el trasto, així que copio tots els usos que se’n poden fer, fins i tot crec que es pot utilitzar com a ratolí, així que podria ser també un controlador prou pràctic.

WiiMote
WiiMote

Els usos doncs poden radicar en: ratolí, comandament multimedia per a Xbmc i Joystick. Alhora es pot fer servir com a Wiimote pròpiament en l’emulador de Wii Dolphin, però malauradament amb les proves que he fet, el Xtreamer no sembla prou potent com per executar jocs a una velocitat acceptable.

How to use

DualShock – PlayStation3

Aquest finalment serà el pad que tinc pensat destinar al joc en emuladors de consoles, primerament per la quantitat de botons, segon perquè te la creueta en una bona posició (per als jocs antics, per als de ps3 ho considero lamentable)

DualShock 3
DualShock 3

Així doncs possiblement serà el que porti més feina:

  • Connectar-lo via bluetooth.
  • Configuració de tecles per al ús en HyperSpin.
  • Configurar els botons en TOTS els emuladors.
  • Configuració de combinacions de tecles per a opcions d’emulació com per exemple els SaveGames.
  • Mantenir combinacions de Tecles per a l’us de HyperLaunch i permetre així poder sortir dels jocs / emuladors i tornar a HyperSpin.

 

Boxee Remote

Com a Extra us passo els enllaços per un comandament a distància que trobo sublim, el seu preu però tira una mica enrere, sobretot si ja tenim un comandament i un teclat (els que venen amb Xtreamer)

Boxee Remote

On comprar

How to use