Configurar l’Apache en Ubuntu perquè funcionin els permalinks de WordPress

Portava uns dies una mica boig fent proves a casa amb les webs que estic fent perquè l’Apache feia que al WordPress no em funcionèssin els permalinks i m’era “vital” per a un parell de projectes.

Així que s’havia de solucionar… com? doncs google i au!

Aquí us penjo l’enllaç a la pàgina que em va salvar i una mica de resum del que realment em faltava:

http://blog.csmonkey.com/2007/05/how-to-setup-apache-mysql-php.html

Primer ens falta activar el mòdul rewrite en cas que no el tinguem activat:

$ sudo a2enmod rewrite

Editar el nostre site d’apache (per defecte):

$ sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default 

Buscar i canviar els None per All

 DocumentRoot /var/www/

Options FollowSymLinks
AllowOverride None

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all 

Hauria de ser:

DocumentRoot /var/www/

Options FollowSymLinks
AllowOverride All

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all


Save, exit i restart apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart